تلفن دفتر مرکزی: 02188604324

ایمیل: roustakalacompany@gmail.com

شماره تماس برای انتقادات و پیشنهادات: 09101231286