ساعت-دیواری-چوبی-خاتم-کاری-ایرانی-48-سانتیمتری (2)

ساعت-دیواری-چوبی-خاتم-کاری-ایرانی-48-سانتیمتری (2)

ساعت دیواری