آرشیو نویسنده: زهرا یاراحمدی

اشتغال روستایی

تشریح عملکرد ۵ ماهه طرح اشتغال روستایی

معاون توسعه روستایی رییس‌جمهور در خصوص گذشت ۵ ماه از اجرای برنامه ملی اشتغال روستایی و اشتغالزایی ۲۰ هزار نفر از محل اجرای این طرح توضیح داد.

0دیدگاه ها