شیلات ایران

شیلات ایران

تشریح اقدامات شیلات ایران برای حفاظت از منابع دریایی

در دومین روز از اجلاس شیلاتی سازمان فائو در رم علاوه بر تشریح اقدامات شیلات ایران برای حفاظت از منابع دریایی، علاقه‌مندی ایران و عمان برای همکاری های تجاری و صیادی نیز مطرح شد.

0دیدگاه ها