مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ، ۳۰ هزار روستایی بازنشسته را تامین می‌کند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از ارائه خدمات و تامین ۳۰ هزار روستایی بازنشسته برای نخستین بار خبر داد.

0دیدگاه ها